Τεχνικό Γραφείο Δήμητρα Νικολιά

Το γραφείο μας βάσει της εμπειρίας και της επιστημονικής κατάρτησης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στην κατασκευή εγγυάται αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η δημιουργια της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου για το ακίνητό σας, διαμέρισμα ή οικόπεδο, οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, είναι απαραίτητη για την πώληση ή μεταβίβαση του ακινήτου.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών στο ακίνητό σας εκδίδεται αυθημερόν ύστερα από έλεγχο της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου και επιτόπια αυτοψία.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καλύπτουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα χρειάζεται άδεια λειτουργίας, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έως ΚΤΕΟ. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον χρόνο έκδοσης της άδειας για την άμεση έναρξη των εργασιών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Εκδίδουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για ενοικίαση, πώληση ή μεταβίβαση ακινήτου. Η έκδοση γίνεται αυθημερόν ύστερα από αυτοψία του χώρου και καταγραφή των συστημάτων θέρμανσης – ψύξης.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Η πολύχρονη εμπειρία μας σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών μας βοηθάει να προτείνουμε την οικονομικότερη δυνατή λύση για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας ελαχιστοποιώντας το προς πληρωμή πρόστιμο.

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Αδειών Δόμησης, από τον αρχικό έλεγχο οικοδομησιμότητας έως την τελική έκδοση της άδειας. Όλες οι απαιτούμενες μελέτες πραγματοποιούνται από την ομάδα των μηχανικών μας οι οποίοι στη συνέχεια αναλαμβάνουν την επίβλεψη της κατασκευής για ένα άρτιο τελικό αποτέλεσμα.

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Όταν ξεκινάμε ένα έργο έχουμε ως στόχο την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην περιουσία του πελάτη. Αυτό το πετυχαίνουμε με το χαμηλό κόστος κατασκευής, την υψηλή ποιότητα υλικών, την άμεση παράδοση του έργου αλλά κυρίως με τον σωστό τρόπο μελέτης και σχεδιασμού.